آبپاش های شرکت هانتر دارای دارای ابعاد و اندازه های مختلفی می باشند بر حسب نوع سیستم بارانی و وسعت زمینی که در آن سیستم آبیاری پیاده می گردد و فشار کاری سیستم آبیاری ،اقدام به استفاده از آب پاش مخصوص به آن می شود. یکی از معروف ترین آبپاش روتاری شرکت هانتر در رده میانی موتور جی پی می باشد می باشد آب پاش ۱۲ نازل مختلف دارد که بر حسب فاصله میزان آبیاری می توان هر کدام از این منازل ها را استفاده کرد. به طور نرمال در آبیاری بارانی چمن نازل ۹ و ۱۰ کاربرد فراوان تری دارند. رنگ نازل های نرمال این سری روتور قرمز بوده و در زاویه کم که مخصوص مناطق بادخیز می‌باشد آبی رنگ است.اتصال آبپاش ها می بایست از طریق کمربند و با استفاده از لوله فرعی بدون یا اصلی متصل گردد طرز قرار گرفتن آب باشد در روی زمین حتماً باید قائم باشد تا زاویه پاشش آن هیچگونه تغییری نداشته باشد.

با توجه به اینکه ممکن است چمن زن ها به آبپاش مخفی شونده آسیب برسانند و یا گل و آشغال در هنگام بالا و پایین آمدن آب پاش باعث گیر کردن آبپاش بشوند توصیه می گردد یک غلاف پلاستیکی هم تراز چمن و به دور آبپاش نصب گردد تا این گونه خسرو خسارت ها به حداقل برسد.

شرح پروژه:

آبیاری بارانی با استفاده از آبپاش های مخفی شونده PGP HUNTER

ویژگی های فنی پروژه:

  • 1000 متر لوله کشی
  • 50 عدد PGP
  • تامین فشار ثقلی

هزینه تقریبی:

از 50 تا 100 میلیون تومان بسته به تاسیسات و ….

تصاویر