سایت
در حال به روز رسانی است

سبد خرید خالی است
عنوان محصول تعداد قیمت کل حذف

بازدید وزیر محترم جهاد کشاورزی از باغ گل محمدی ۵۵ هکتاری پایتخت گل و گلاب قمصر کاشان. شرکت مجری آبرون کشت باستان

مهندس محمود حجتی وزیرجهادکشاورزی درپایان سفریک روزه خود به شهرستانهای شمال استان اصفهان،درپی بازدیدازباغات شهرنطنز،ازباغ نمونه ومکانیزه شاخص کشوری گل محمدی درقمصر کاشان بازدیدکرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزرات جهادکشاورزی ،این مزرعه یکپارچه گل محمدی که توسط یک شرکت تعاونی وبا مشارکت اهالی منطقه قمصر وباحمایت (مشاوره اعتبارات وتسهیلات)جهادکشاورزی در53هکتار احداشده است ،به طور متوسط عملکردی برابر احداث شده است ،بطور متوسط عملکردی برابربا1400کیلوگرم درهکتار دارد.
گفتنی است آب مورد نیاز این مجموعه از طریق انتقال وذخیره آب زمستانه قنوات وچشمه ها آب منطقه قمصردراستخری به حجم 3500هزار مترمکعب وبه وسیله سامانه های نوین ،آبیاری می شود.
وزیر جهادکشاورزی دراین دیدار،قول مساعدت وهمراهی باکشاورزان وتولیدکنندگان این مجموعه به منظور هوشمندسازی این باغ جهت افزایش راندمان تولیدراداد.