سایت
در حال به روز رسانی است

سبد خرید خالی است
عنوان محصول تعداد قیمت کل حذف

شرکت فنی مهندسی وخدماتی آبرون کشت باستان (سهامی خاص)درسال  1385 فعالیت خود را درراستای خدمات رسانی درزمینه سیستم های نوین آبیاری دراستان اصفهان باجمعی از فارغ تحصیلان جوان رشته مهندسی آب وسیالات ومدیریت آغاز نمود.

 طراحی، مشاوره، اجرا وتامین لوازم و ادوات مورد نیازسیستم های نوین آبیاری وتاسیساتی از جمله این خدمات می باشد. اکنون پس ازسالها تجربه اندوزی وباتوجه به نیازی که دربازار اتوماسیون سیستم های  نوین آبیاری مخصوصا درعرصه کنترل های آبیاری هوشمند (آبیاری_تاسیساتی )دیده شد ودرهمچنین در راستای اهداف متعالی شرکت وگسترش فرهنگ استفاده ازسیستم های نوین آبیاری برآن شدیم ازهمه امکانات وظرفیت های موجود واستفاده ازنیروهای متخصص الکترونیک وکامپیوتر دراین عرصه حضورداشته باشیم. 

                                                                                                 باشد که رضایت شما ازاین خدمات امید بخش فعالیت ماباشد

                                                                         حمید خوش طالع (مدیرعامل (

                                                                                                                  کارشناس ارشد مهندسی آب