امروزه با گسترش زندگی شهر نشینی و کمبود فضاهای سبز، انسانها را برآن داشته تااز کوچکترین فضاهای خانه خود جهت ایجاد فضای سبز استفاده کنند. بام سبز(ROOF GARDEN) از جمله این نوآوری هاست.

ایجاد فضای سبز در پشت بام باعث میشود خانواده بتواند بدور از هیاهوی بیرون آرامش و زندگی طبیعی را حس نماید

  • رطوبت ساز ها نیز در این محیط با ایجاد رطوبت و مه در تابستان علاوه بر تامین رطوبت گیاهان محیط را دلپذیر تر و خنک می کنند
  • دستگاههای رطوبت ساز آبرون شما را در این مهم کمک می کنند

پکیج ABROON

تامین کننده فشار و تایمر

شیلنگ های فشار قوی

15 نازل مه پاش

فیلتر ورودی آب

- Enovathemes