کنترلر سیم کارتی آبرون که به اصطلاح تایمر آبیاری گفته می شود، در سال 1397 در شرکت آبرون کشت باستان با کمک و همفکری متخصصین الکترونیک و آبیاری و برنامه نویس در جهت رفع نیاز های صنعت آبیاری در کشور تولید شد.شما با استفاده از این کنترلر و شیر برقی می توانید تا 4 شیر برقی آبیاری را  از هر جای ایران که سیم کارت آنتن دارد برنامه ریزی نمایید.

استفاده از سیم کارت

اپلیکیشن اندرویدی مخصوص برنامه ریزی آبیاری

4 خروجی قابل برنامه ریزی و 4 برنامه آبیاری برای هر خروجی

1 سال گارانتی