ترنچرها

ترانچر وسیله ای مکانیکی جهت حفر کانال با اعماق مختلف و عرض کم می باشد. ترانچر ها در ابعاد بزرگ که کاربرد فراوانی در دفن لوله های زهکشی دارند به صورت یکپارچه با موتور تامین کننده نیروی محرکه بوده و در ابعاد بزرگ در حد یه گریدر عملیات راهداری می باشند و همزمان با حفاری کانال لوله های زهکش را نیز در زمین دفن می نمایند. در ابعاد کوچکتر ترانچر ها به  تراکتور، بیل های مکانیکی شهری بسته می شوند. امروزه از موتور های دیزل 7.5 تا 15 اسب نیز جهت مینی ترانچر ها استفاده شده که کاربرد فراوانی در سیستم های آبیاری فضای سبز و باغات کوچک دارد. در فیلم پیوست این مقاله شما می توانید  عملکرد یک ترانچر پشت تراکتوری را مشاهده نمایید. حفاری سریع (1000 متر در روز) در مدل های تراکتوری، نرم بودن خاک بیرون ریخنه شده، عرض کم، عدم آسیب رساندن به درختان اطراف از مهمترین مزایای استفاده از ترانچرهای کوچک می باشد. ضعف در زمین های سخت با سنگ فراوان، ازی بین رفتن تیغه ها حفاری، استهلاک بالای دستگاه از جمله معایب این مدا ترانچر ها می باشند.