به گفته وزیر محترم نیرو، آقای محرابیان: می توانیم از آب ژرف استفاده کنیم در عمق 2000 تا 3000 متری. تا کنون 2 چاه از این مدل چاهها به ثمر رسیده و شوری آن در حد 12000 بوده که با تصفیه ساده قابل استفاده است. این بخشی از سخنان وزیر محترم نیرو در دولت سیزدهم در خصوص آب ژرف می باشد.

راستی به دنبال چه می گردیم! در مقاله ای میخوانیم ذخایر مصرف شده آب زیرزمینی در ایران در حدود 90 است در حالیکه در دنیا در حدود 40 درصد! میانگین بارش ایران در حدود 150 میلیمتر و در اروپا بالای 300 میلیمتر، دورنمای تغییر اقلیم روند خشکسالی شدید در این منطقه را نشان می دهد، در عربستان و امارات بخش عمده آب مصرفی از تصفیه آب دریا استحصال می شود، در اسراییل پروژه های تصفیه آب فاضلاب در حدی است که تمامی فاضلاب به چرخه مصرف بازمی گردد. در هلند که به قدری آب فراوان است که زمین زهدار را زهکشی کرده و کشاورزی می کنند بیشترین سطح گلخانه های جهان را داراست!

از مسئولین خواهشمندیم از کارشناسان خبره، عاقل، تحصیل کرده و دنیا دیده، دانشگاه پیشرو کشور و حتی کارشناسان مشاور خارجی و هر نهادی که کمک فکری مناسب این سرزمین را دارند استفاده نمایید. راهکار برون رفت از این بحران، پاک کردن صورت مسئله و تزریق مسکن نیست!