مدیر بهره‌برداری و نگه‌داری از تاسیسات آبی شرکت آب‌منطقه‌ای اصفهان گفت: مجموع ذخیره آب سدهای بزرگ استان اصفهان ۳۳۵ میلیون مترمکعب است.

به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی شرکت آب‌منطقه‌ای اصفهان، احسان‌الله امینی با اشاره به آخرین وضعیت ذخیره آبی ۶ سد بزرگ استان اصفهان تا پایان تیرماه سال جاری، اظهار کرد: ذخیره سد مخزنی زاینده‌رود با ظرفیت نرمال یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب امروز به ۲۸۷ میلیون مترمکعب رسید.

وی با بیان اینکه ذخیره آبی سد زاینده‌رود نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد کاهش داشته است، ادامه داد: در مقایسه با بلندمدت (۵۰ سال)، ذخیره آب این سد ۶۹ درصد کاهش یافته است.

مدیر بهره‌برداری و نگه‌داری از تأسیسات آبی شرکت آب‌منطقه‌ای اصفهان به وضعیت سد گلپایگان اشاره کرد و گفت: این سد درحال‌حاضر ۱۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره دارد و حجم آن نسبت به سال گذشته در مدت زمان مشابه، ۲۸ درصد افزایش و در مقایسه با بلندمدت ۴۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

امینی افزود: ذخیره سد قره‌آقاچ سمیرم به ۲۱ میلیون مترمکعب رسیده است.

وی با بیان اینکه ذخیره سد حنای سمیرم تا امروز به ۶.۸ میلیون مترمکعب رسیده است، تصریح کرد: حجم این سد نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد کاهش و در مقایسه با بلندمدت ۳۸ درصد کاهش ذخیره آبی دارد.

مدیر بهره‌برداری و نگه‌داری از تأسیسات آبی شرکت آب‌منطقه‌ای اصفهان ادامه داد: سد خمیران در تیران‌وکرون تا امروز ۴.۱ میلیون مترمکعب ذخیره آبی دارد که نسبت به سال گذشته پنج درصد کاهش داشته است.

امینی افزود: سد باغکل واقع در خوانسار نیز هم‌اکنون ۱.۷ میلیون مترمکعب آب دارد، بر این اساس حجم آبی سد باغکل در مقایسه با سال قبل ۲۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مدیر بهره‌برداری و نگه‌داری از تأسیسات آبی شرکت آب‌منطقه‌ای اصفهان با اشاره به اینکه میزان پرشدگی سدهای استان ۲۵ درصد است، خاطرنشان کرد: بررسی وضعیت سدهای استان نشان می‌دهد که میزان پرشدگی سدها نسبت به میانگین بلندمدت، با کاهشی معادل ۶۶ درصد مواجه بوده است.

امینی با تأکید بر وضعیت منابع آب استان، خواستار صرفه‌جویی در مصرف آب در همه بخش‌های استان شد و افزود: صرفه‌جویی و استفاده بهینه از آب در همه بخش‌ها ازجمله آب شرب، صنایع، کشاورزی ضروری است.