حضور در دهمبن نمایشگاه جامع مدیریت شهری اصفهان

28 تا 30 آبان ماه 1399

در این نمایشگاه که با همکاری تیم برنامه نویس شرکت حضور داشتیم سعی کردیم محصولات خود را در حوضه مدیریت شهری به نمایش بگزاریم. بازدید جناب آقای دکتر مجیری و مدیر کل برنامه ریزی و نظارت خدمات شهری اصفهان از هلدینگ آبرون و مرورگران از رویدادههای این نمایشگاه تخصصی بود.