سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در برنامه رویش شبکه آموزش سیما در رابطه با آبخیزداری در کشور خاطرنشان کرد: در طول سال‌های گذشته، با عنایت مقام معظم رهبری و اعتبارات صندوق توسعه ملی اقدامات خوبی در بخش آبخیزداری انجام شده است و تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا اقدامات موثری در این بخش انجام شود، همچنین تلاش خواهیم کرد وزارت نیرو را هم با وزارت جهاد کشاورزی همراه کنیم و از منابع اعتباری وزارت نیرو برای حفظ آب و خاک استفاده کنیم.
دکتر ساداتی نژاد افزود: امروز در تمام دنیا هم به دنبال نفوذ آب به داخل زمین و ذخیره در آبخوان ها هستند تا کشاورزان بتوانند در پایین دست از آن استفاده کنند؛ با این روش، میزان تبخیر و همچنین آلودگی آب‌ها و فرسایش خاک کاهش خواهد یافت.
وی اظهار داشت: حفظ منابع پایدار طبیعی تضمین کننده تولید است و آب هم یک محدودیت محسوب می‌شود و تغییر اقلیمی در دنیا محدودیت بالایی را در منابع آبی ایجاد کرده است بنابراین باید آب و خاک را صیانت کنیم.

به گزارش تسنیم، آبخیزداری و آبخوانداری

به عنوان یکی از راهکارهای موثر برای مقابله با مخاطرات طبیعی مثل فرونشست، سیل و خشکسالی از مسائلی است که در بیانات مقام معظم رهبری (1) و همچنین در قوانین بالادستی و سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مثل سیاست های کلی محیط زیست(2)، سیاست های کلی منابع آب(3) و قانون برنامه توسعه ششم (4) به صراحت بیان شده است ولی متاسفانه کمتر مورد مجلس و دولت قرار گرفته است.