️ خروجی سد زاینده رود افزایش یافت

🔹خروجی سد زاینده رود از عصر امروز نهم تیرماه صرفاً برای باغات غرب افزایش یافت.

🔹به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری  شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، در خصوص افزایش خروجی از سد زاینده رود اظهار کرد: خروجی آب از سد زاینده رود بر اساس مصوبات کارگروه سازگاری با کم آبی با حجم محدود صرفاً برای جلوگیری از خشک شدن درختان باغات غرب استان  افزایش می‌یابد.

🔹”محمود چیتیان” با تأکید بر ذخیره  436 میلیون متر مکعب آب در مخزن سد زاینده رود، گفت: با توجه به ذخیره سد زاینده رود آب رها شده تا محدوده کانال نکوآباد جریان دارد و زاینده رود در شهر اصفهان جریان پیدا نمی‌کند.