“ایسنا/اصفهان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: اگر مصرف آب به همین صورت ادامه پیدا کند تا پایان تیرماه 1397 آب سد زاینده رود خشک خواهد شد و دیگر راهی برای تامین آب مصرفی اصفهان نخواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار ایسنا، هاشم امینی امروز در جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با موضوع بررسی راهکارهای کاهش حداکثری آب در بخش های مختلف، اظهار کرد: مشکل آب بسیار حادتر از آن چیزی است که بیان می شود. سد زاینده رود آب شرب 6 میلیون نفر در استان اصفهان، یزد و کاشان و هم چنین آب کشاورزی چهارمحال و بختیاری و اصفهان و آب مورد نیاز صنعت اصفهان و درصد کمی از یزد را تامین می کند.

وی با بیان اینکه میزان بارش ها امسال به 512 میلی متر رسیده در حالی که این آمار در سال گذشته هزار و 200 میلی متر بود، افزود: آب شرب 56 شهر و 300 روستا از سد زاینده رود تامین می شود. چهار میلیون و 70 هزار نفر در اصفهان و حدود پنج میلیون و 500 هزار نفر همراه با کاشان و یزد تامین می شود، البته در اسفند و بهمن سال گذشته، 12.7 درصد صرفه جویی لحاظ شده است.

مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان با یادآوری اینکه پیش از این چاه های فلمن سه هزار و 200 لیتر آب داشت، در حالی که امسال خشک شده است، تصریح کرد: چاه های متفرقه نیز به شدت افت پیدا کرده اند. 106 چاه از 214 چاه متفرقه خشک شده است. تنها حدود 750 لیتر آب از 70 چاهی که حفر خواهد شد، می توان دریافت کرد. برای این بحران حتی باید برشی از آب فضای سبز را قطع و به بخش شرب تخصیص داد.”https://www.isna.ir/news/97012911391/%D8%B3%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

اینها بخشی از سخنان مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان در سال 1397 می باشد. آیا  اتفاق خاصی در حوزه آبریز زاینده رود افتاده است یا خواهد افتاد که کارشناسان خبره از آن بی اطلاع هستند؟. در حال حاضر سد زاینده رود حدود 15 درصد از حجم خود را آبگیری کرده است، بارش های برف اخیر شاید برای خرداد وارد سد شود. آیا مدل های بارش برای ماههای آینده شرایط آبسالی را نشان می دهد؟. همه خوشحالیم که در زاینده رودمان آب جاری است چون اگر نمی آمد، اصفهان از بین می رفت، افزایش فرونشست ها، کاهش و خشک شدن چاههای برداشت شهری و در آخر کشت و کار در شرق اصفهان، شاید مسکنی کوتاه مدت برای عبور از این بحران باشد ولی چاره کار نخواهد بود.