بیستمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی اصفهان 9 دی ماه در محل جدید نمایشگاه ههای اصفهان برگزار می گردد. نمایشگاه اصفهان جزو برترین نمایشگاههای این صنعت در کشور بوده و همه ساله با حضور و استقبال تولید کنندگان این صنعت مورد توجه قرار می گیرد. این دوره نیز آبرون با حضور پر رنگ خود منتظر شما عزیزان در این نمایشگاه خواهد بود.