این باغ با کمک های بلاعوض دولتی توسط شرکت آبرون کشت باستان اجرا شده است

به گزارش ‌پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،این مزرعه یکپارچه گل محمدی که توسط یک شرکت تعاونی و با مشارکت اهالی منطقه قمصر و با حمایت (مشاوره‌، اعتبارات و تسهیلات) جهاد کشاورزی در ۵۳ هکتار احداث شده است، به طور متوسط عملکردی برابر با ۴۱۰۰ کیلوگرم در هکتار دارد.

گفتنی است آب مورد نیاز این مجموعه از طریق انتقال و ذخیره آب زمستانه قنوات و چشمه‌های آب منطقه قمصر در استخری به حجم ۳۵۰ هزار مترمکعب و به وسیله سامانه‌های نوین، آبیاری می شود.

وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار، قول مساعدت و همراهی با کشاورزان و تولیدکنندگان این مجموعه به منظور هوشمندسازی این باغ جهت افزایش راندمان تولید را داد.