انتقال آب بین حوضه ای؛ فرصت ها و تهدید ها🌊
🗣️ سخنرانان
◼️دکتر عطااله کاویان
استاد و رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
◼️دکتر محمدرضا علمی
عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه یزد
◼️دکتر علی طالبی
استاد دانشگاه یزد و رئیس انجمن آبخیزداری ایران

✅ همراه با اعطای گواهی شرکت در وبینار
📆 زمان
شنبه، ۱۶اسفند ۱۳۹۹، ساعت ۱۸ الی ۲۰
🖥️ مکان
اسکای روم
🌐 لینک ورود
https://www.skyroom.online/ch/jdyazd/farhang

#سازمان دانشجویی جهاد دانشگاهی

#انجمن علمی محیط زیست دانشگاه یزد

#کانون دوستداران محیط زیست دانشگاه یزد

#انجمن آبخیز داری ایران

#دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

#اتحادیه انجمن های محیط زیست

#باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی منطقه 8 کشور

#انجمن علمی مرتع و آبخیزداری دانشگاه یزد