آبیاری با لوله اسپاگتی 6 میلیمتر راهی برای رساندن آب با مقدار نسبتا زیاد در پای تشطک درختان می باشد. درختان پسته و انار ، گل محمدی و شاه توت از جمله الگوی کشتی است از آن استفاد شده و نتیجه بیسبار مورد پسند کشاورزان می باشد.