شرح پروژه:

در اییبابلابلابلا

ویژگی های فنی پروژه:

  • 50 متر لوله کشی
  • دو عدد…
  • سه عدد
  • چهار عدد…

هزینه تقریبی:

از 2 تا 10 میلیون تومان بسته به تاسیسات و ….

تصاویر

لوررذرلا